Balo AIA: mẫu balo công ty bảo hiểm

Bạn biết công ty bảo hiểm nhân thọ AIA chứ, hãng bảo hiểm này cũng thường thường may balo tặng cho nhân viên của mình cũng như các khách hàng vừa ký hợp đồng bảo hiểm với công ty họ đấy. Giống như các công ty bảo hiểm Ace life, Manulife, Prudential… Công ty bảo hiểm AIA đã chọn một cách quảng cáo thông minh – Tặng khách hàng Balo AIA – giúp cho khách hàng luôn nhớ về hãng bảo hiểm cũng như các gói bảo hiểm của bên họ.